ROD RHABDODERMA

SINONIM: Catella.
TIPIČNA VRSTA: Rhabdoderma lineare.
GRAĐA. Ćelije predstavnika roda Rhabdoderma se sasvim retko nalaze pojedinačno ili u parovima. Najčešće se grupišu u makroskopske pljosnate ili ovalne kolonije u kojima su ćelije utopljene u opštu homogenu sluz. Kolonijalna sluz je bezbojna, bez struktura, homogena i obično difuzna na marginama pa se teško uočava. Kolonije su obično građene iz relativno malog broja ćelija, a samo ponekad starije kolonije poseduju mnogo ćelija. Ćelije su izdužene, odnosno dugo ovalne do štapićaste, a na krajevima su zaobljene. Mogu biti prave, a ponekad su savijene polukružno ili u obliku slova S. Sadržaj ćelije je homogen, najčešće bledoplavo-zelene boje, a ređe ružičaste. Ćelije su u koloniji uređene pravilno, udaljene jedna od druge, orijentisane više ili manje u jednom smeru ili u pravilne nizove. Međutim, ovakav raspored ćelija u koloniji je često poremećen u starijim kolonijama. Zapažena je pojava da se često u koloniji nalazi jedna ekstremno duga ćelija u odnosu na druge u istoj koloniji. Ćelije retko poseduju sopstvene homogene, želatinozne omotače koji su često nejasni i rasplinjavaju se u opštu kolonijsku sluz.
RAZMNOŽAVANJE. Ćelije predstavnika roda Rhabdoderma se dele binarnom fisijom. Deoba se odvija u jednoj ravni koja je postavljena poprečno u odnosu na uzdužnu osu ćelije. Deoba može biti simetrična ili asimetrična. Ćerke ćelije nakon deobe često ostaju zajedno gradeći kratke pseudofilamente. Do raspadanja kolonije dolazi lako, jer nema dobro razvijen sluzni omotač.
EKOLOGIJA. Najveći broj predstavnika roda Rhabdoderma naseljava slatke stajaće vode, dok je samo jedna vrsta pronađena u morima. Par vrsta je pronađeno i van vode, na vlažnim mestima. Slatkovodne vrste uglavnom naseljavaju plankton, a par vrsta je pronađeno u metafitonu i detritusu nezagađenih voda među krupnim vodenim biljkama.
TAKSONOMIJA. Svrstavanje roda Rhabdoderma u red Chroococcales je dosta nekorektno pre svega zbog izrađene tendencije ka linearnom rastu i obrazovanju pseudofilamenata. Ove karakteristike predstavnika roda Rhabdoderma ih približavaju predstavnicima rod Synechococcus. Međutim, razlikovanje ova dva roda je relativno lako zbog toga što predstavnici roda Rhabdoderma obrazuju sluzave kolonije za razliku od predstavnika roda Synechococcus.
RHABDODERMA LINEARE Schmidle et Lauterborn 1900
Opis: Vrsta R. lineare je veoma polimorfna i obuhvata veliki broj formi. Ćelije su izduženo-cilindrične, prave ili savijene (polukružno ili u obliku slova S). Bledoplavo-zelene su boje, duge 6-8 m, a široke 0,8-2,5-(3,5) m. Najčešće mali broj ćelija utopljenih u zajedničku sluz koja je homogena i bezbojna gradi koloniju nepravilnog oblika. Kolonijska sluz je obično često uočljiva. U ređim slučajevima se sreću pojedinačne ćelije ili u parovima, sa nežnim sluznim omotačima koji se u vodi lako rasplinjuju. Ukoliko su ćelije grupisane u koloniju, paralelno se međusobno postavljaju, a sasvim retko grade kratke, linearne nizove koje nazivamo pseudofilamenti.
Ekologija: Populacije ove vrste su najčešće nalažene u planktonu manjih stajaćih voda, a ređe u jezerima. Na površinama vlažnih stena se jako retko susreću.