ROD CHAMAESIPHON

SINONIMI: Aristella Kutzing 1834; Brachythrix A. Braun in Rabenhorst, 1865; Sphaerogonium Rostafinski 1883; Godlewskia Janczewski 1883; Chamaesophonipsis Fritsch 1929.
TIPIČNA VRSTA: Chamaesiphon confervicola
MORFOLOGIJA. Rod Chamaesiphon je predstavljen jednoćelijskim, a ređe kolonijalnim modrozelenim prokariotima. Ukoliko se egzospore sasvim odvajaju od majke ćelije tada nastaju jednoćelijski predstavnici. Međutim, kod pojedinih vrsta se egzospore pričvršćuju za ivicu peharastog sluznog omotača i razvijaju se u nove jedinke koje ostaju u vezi sa majkom ćelijom. Na taj način nastaju kolonije veoma različitog oblika i znatnih dimenzija. One mogu da budu sluzave tvorevine sa radijalno raspoređenim nizovima ćelija, tvorevine končastog oblika, nepravilno granate tvorevine ili višeslojne tvorevine u obliku različito obojenih zona. Kod pojedinih predstavnika za koje je karakteristično da se egzospore razvijaju neposredno nakon odvajanja od majke ćelije, obrazuju se diskolike grupacije sa gusto raspoređenim ćelijama, pri čemu je centralno postavljena ćelija najstarija. Obrazovanje diskolike tvorevine je počelo i nastavlja se odvajanjem egzospora od ove ćelije. Pojedine vrste grade prividno parenhimske tvorevine. Ovakve grupacije nastaju kombinacijom obrazovanja kolonija i posebnih slojeva. Međusobno tesno sbližene ćelije tvore bazalni deo iz kog se sastoje slojevi od kojih se naviše pružaju više-manje končasto raspoređeni nizovi ćelija koji nastaju razvijanjem egzospora. Ti filamenti se završavaju ćelijama koje su tipične za rod Chamaesiphon. Te ćelije produkuju egzospore koje odmah klijaju u novu jedinku.
CITOLOGIJA. Ćelije su polarizovane, odnosno diferencirane na osnovu i vrh. Za podlogu su utvrđene direktno svojim osnovama koje su transformisane u male diskove ili posredstvom kratke, sluzne drške. U mlađim životnim stadijumima ćelije su loptaste, a kasnije zadobijaju elipsoidan, kruškolik, štapićast ili cilindričan oblik. Ćelijski zid je često slojevit tako da se slojevi međusobno razdvajaju što u zrelom stadijumu razvića dovodi do njegovog cepanja na vrhu ćelije i do formiranja tvorevine u obliku pehara. Oko ćelije se nalazi sluzni omotač u obliku pehara. Ponekad je tanak i homogen, a ponekad debeo i slabo slojevit. Obično je čvrst ili više-manje osluzaveo, bezbojan ili žut do tamnije mrke boje. Protoplast koji je smešten ispod ćelijskog zida kod većine vrsta nije go. Obično je homogen, ali se kod pojedinih vrsta nalaze pojedinačne granule (cijanoficinske granule, karboksizomi). Tilakoidi su smešteni parijetalno i talasastog su oblika. U nekim slučajevima se nalaze u centroplazmi. Ćelijski sadržaj je bledoplavo-zelene boje, a ređe siv, ružičast ili crveno-ljubičast. U retkim slučajevima se javlja bezbojan protoplast.
RAZMNOŽAVANJE. Ćelije predstavnika roda Chamaesiphon se razmnožavaju egzosporama koje se obrazuju na njihovim vršnim delovima. Po pravilu se egzospore tako obrazuju da prvo rastu do određene veličine, nakon čega se sadržaj ćelije deli poprečno na dva nejednaka dela. Vršni, odnosno gornji deo je u obliku male loptaste tvorevine i predstavlja egzosporu. Egzospora u spoljašnju sredinu izlazi kroz otvor nastao raskidanjem ili osluznjavanjem vršnog dela ćelijskog zida. U ređim slučajevima vršni deo se ne raskine i ne osluzavi pa se egzospore obrazuju endogeno. Ovo se ponekad događa kod vrsta Ch. polonicus i Ch. polymorphus. Obično naredna deoba sledi u vreme kada se prvoobrazovana egzospora nije još sasvim odvojila od majke ćelije, pa na taj način nastaju kratki nizovi međusobno povezanih egzospora. Naravno, majka ćelija raste u dužinu pre odvajanja egzospore od majke ćelije. Ova dva procesa, rast u dužinu majke ćelije i odvajanje egzospora od njenog vršnog dela, direktno su povezani. Pri tom se egzospore nikada ne obrazuju od celog protoplasta.
EKOLOGIJA. Vrste roda Chamaesiphon su u ekološkom pogledu veoma raznovrsne.
KLASIFIKACIJA.
CHAMAESIPHON INCRUSTANS
CHAMAESIPHON POLONICUS
CHAMAESIPHON POLYMORPHUS
Tekst nije završen. Radovi su u toku.

Nema komentara: